น้ำมันหอมระเหย ระหว่างตั้งครรภ์ Essential oil during pregnancy
น้ำมันหอมระเหย ระหว่างตั้งครรภ์ Essential oil during pregnancy

เป็นอีกคำถามที่พบบ่อย สำหรับสตรีในช่วงตั้งครรภ์ จนถึงช่วงให้นมบุตร กับความปลอดภัยในการใช้น้ำมันหอมระเหย ทั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการตั้งครรภ์อาจมีอาการวิตกกังวล หลับยาก การรับประทานอาหาร อาการปวดเมื่อยต่างๆ จะแฝงมาพร้อมกับอาการตื่นเต้น ดีใจ สุขใจ มาดูกันว่า รายการน้ำหอมระเหยตัวใดบ้าง ที่คุณควรหยุดใช้ในระหว่างนี้

Essential Oils That Should Be Avoided Throughout Pregnancy and Lactation:

น้ำมันหอมระเหยที่ไม่ควรใช้ระหว่างตั้งครรภ์จนถึง

ช่วงให้นมบุตร

Essential Oils That Should be Restricted During Pregnancy

น้ำมันหอมระเหยที่ควรระวังระดับการใช้ระหว่างตั้งครรภ์

( by % )

·         Anise

·         Anise, Star

·         Araucaria

·         Artemisia vestita

·         Atractylis

·         Birch, Sweet

·         Black Seed

·         Buchu, Diosphenol and Pulegone CTs

·         Calamint, Lesser

·         Carrot Seed

·         Cassia

·         Chaste Tree

·         Cinnamon Bark

·         Costus

·         Cypress, Blue

·         Dill Seed, Indian

·         Fennel, Bitter and Sweet

·         Feverfew

·         Genipi

·         Hiba wood

·         Ho Leaf, Camphor CT

·         Hyssop, Pinocamphone CT

·         Lanyana

·         Lavender, Spanish

·         Mugwort, Great, Common, Camphor and Thujone CTs

·         Myrrh

·         Myrtle, Aniseed                                                                

·         Oregano

·         Parsley Leaf

·         Parsley Seed

·         Pennyroyal

·         Rue

·         Sage, Dalmatian and Spanish

·         Savin

·         Tansy

·         Thuja

·         Western Red Cedar

·         Wintergreen

·         Wormwood, All

·         Yarrow, Green

·         Zedoary

·         Basil, Lemon (1.4% Maximum Dermal Limit)

·         Boswellia, papyrifera(1.7% Maximum Dermal Limit)

·         Champaca (Orange) Absolute(17.5% Maximum Dermal Limit)

·         Lemon Balm, Australian(3.4% Maximum Dermal Limit)

·         Lemon Leaf(1.2% Maximum Dermal Limit)

·         Lemongrass(0.7% Maximum Dermal Limit)

·         May Chang(0.8% Maximum Dermal Limit)

·         Melissa(0.9% Maximum Dermal Limit)

·         Myrtle, Honey(0.9% Maximum Dermal Limit)

·         Myrtle, Lemon(0.7% Maximum Dermal Limit)

·         Nasturtium Absolute(0.26% Maximum Dermal Limit)

·         Tea Tree, Lemon(0.8% Maximum Dermal Limit)

·         Thyme, Lemon(3.7% Maximum Dermal Limit)

·         Verbena, Lemon(0.9% Maximum De

 

 

               

 

 

 

 

 

Essential oil safety  Edition 2  By : Robert Tisserand & Rodney Young

Post on : Oct 10, 2018
Post in : Blog
Author : Aroma & More Admin

Leave your comment