น้ำมันหอมระเหย สำหรับสัตว์เลี้ยง Unsafe oils to avoid around your cats & dogs
น้ำมันหอมระเหย สำหรับสัตว์เลี้ยง Unsafe oils to avoid around your cats & dogs

น้ำมันหอมระเหยที่มีประโยชน์มหาศาล แต่บางครั้งก็อาจเกิดโทษกับเจ้าเหมียวเจ้าโฮ่งแสนรักของเรา

เรารวบรวมน้ำมันหอมระเหยที่ควรจะหลีกเลี่ยง ซึ่งเราอาจมองว่าเป็นปริมาณที่กระจายในอากาศน้อย แต่เจ้าสัตว์เลี้ยงอย่างหมาหรือแมวจะมีประสาทสัมผัสและความไวต่อกลิ่นมากกว่ามนุษย์เราหลายเท่าก็ย่อมจะเกิดปฏิกิริยากับกลิ่นเหล่านี้ได้ง่ายกว่าและส่งผลกระทบรุนแรงกว่า เพราะสัตว์แต่ละตัวมีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ต่างกัน และควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณเลี้ยงแมว  ต้องคอยสังเกตอาการของพวกมันด้วย เช่น น้ำลายไหล หายใจลำบาก ซึม อาเจียน หรือกล้ามเนื้อกระตุก และถ้าพบอาการผิดปกติให้รีบนำส่งสัตว์แพทย์ทันที 

และอาจเกิดคำถามตามมาว่า เราควรเลิกใช้น้ำมันหอมระเหยไปเลยหรือไม่ คำตอบคือไม่จำเป็น เพราะคงไม่ต่างจากอาหาร เครื่องดื่ม ยา ที่เราอาจต้องรู้เบื้องต้นว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้ และถ้ามีปัญหาจะรีบแก้ไขได้อย่างไร

 • UNSAFE OILS TO AVOID COMPLETELY AROUND CATS & DOGS

                              CATS

                             DOGS

 • Anise (Pimpinella anisum)

 • Anise (Pimpinella anisum)

 • Bergamot (Citrus bergamia, Citrus aurantium subsp. bergamia)

 • Birch (Betula)

 • Birch (Betula)

 • Bitter Almond (Prunus dulcis)

 • Bitter Almond (Prunus dulcis)

 • Boldo (Peumus boldus)

 • Boldo (Peumus boldus)

 • Calamus (Acorus calamus)

 • Calamus (Acorus calamus)

 • Camphor (Cinnamomum camphora)

 • Camphor (Cinnamomum camphora)

 • Cassia (Cassia fistula)

 • Cassia (Cassia fistula)

 • Chenopodium (Chenopodium album)

 • Chenopodium (Chenopodium album)

 • Clove (Syzygium aromaticum)

 • Clementine (Citrus clementina, Citrus reticulata var. clementina)

 • Garlic (Allium sativum)

 • Clove Bud, Leaf, Stem (Eugenia caryophyllata, Syzygium aromaticum)

 • Goosefoot (Chenopodium murale)

 • Chenopodium (Chenopodium album)

 • Horseradish (Armoracia rusticana)

 • Garlic (Allium sativum)

 • Hyssop (Hyssopus sp. with the exception of Decumbens)

 • Goosefoot (Chenopodium murale)

 • Juniper (Juniperus sp. with the exception of Juniper Berry)

 • Horseradish (Armoracia rusticana)

 • Mugwort (Artemisia vulgaris)

 • Hyssop (Hyssopus sp. with the exception of Decumbens)

 • Mustard (Brassica juncea)

 • Eucalyptus (Eucalyptus globulus, Eucalyptus radiata, and other species)

 • Oregano (Origanum vulgare)

 • Fir (Abies balsamea and other varieties)

 • Pennyroyal (Mentha pulegium)

 • Frankincense (Boswellia carterii, Boswellia frereana, Boswellia papyrifera, Boswellia serrata, and other species)

 • Thyme Red or White (Thymus vulgaris)

 • Grapefruit (Citrus paradisi)

 • Rue (Ruta graveolens)

 • Juniper/Juniper Berry (Juniperus communis)

 • Santolina (Santolina chamaecyparissus)

 • Lavender Spike (Lavandula latifolia, Lavandula spika)

 • Sassafras (Sassafras albidum)

 • Lavandin (Lavendula x intermedia, Lavandula hybrida, Lavandula hortensis)

 • Savory (Satureja)

 • Lemon (Citrus limon)

 • Tansy (Tanacetum vulgare)

 • Lime (Citrus aurantifolia)

 • Tea Tree Oil (Melaleuca alternifolia)

 • Mandarin (Citrus reticulata, Citrus nobilis)

 • Terebinth (Pistacia palaestina)

 • Mugwort (Artemisia vulgaris)

 • Thuja (Thuja occidentalis)

 • Mustard (Brassica juncea)

 • Wintergreen (Gaultheria procumbens)

 • Orange Bitter, Blood, Sweet (Citrus sinensis, Citrus sinensis var sinensis, Citrus aurantium var. sinensis)

 • Wormwood (Artemisia absinthium)

 • Oregano (Origanum vulgare, Origanum onites)

 • Yarrow (Achillea millefolium)

 • Pennyroyal (Mentha pulegium)

 • Peppermint (Mentha piperita)

 • Pine (Pinus sylvestris, and other varieties)

 • Rosemary (Rosemary officinalis)

 • Sage (Salvia officinalis)

 • Spearmint (Mentha spicata, Mentha cardiaca, Mentha crispa, Mentha viridis)

 • Spruce (Picea mariana, Picea nigra, and other varieties)

 • Thyme Red or White (Thymus vulgaris)

 • Rue (Ruta graveolens)

 • Santolina (Santolina chamaecyparissus)

 • Sassafras (Sassafras albidum)

 • Savory (Satureja)

 • Tansy (Tanacetum vulgare)

 • Tangerine (Citrus reticulata, Citrus nobilis, Citrus tangerine)

 • Tea Tree (Melaleuca alternifolia, Melaleuca linarifolia var. alternifolia)

 • Thyme Red or White (Thymus vulgaris, Thymus zygis)

 • Terebinth (Pistacia palaestina)

 • Thuja (Thuja occidentalis)

 • Wintergreen (Gaultheria procumbens)

 • Wormwood (Artemisia absinthium)

 • Yarrow (Achillea millefolium)

 • Tisserand writes “It’s more about overall exposure. You can diffuse essential oils around cats safely, so long as there’s good ventilation, you only diffuse small amounts for limited periods of time, and your cat has the freedom to leave the room if it wants. A few parts per million of aromatic vapor in the air is not likely to be harmful, but be careful to avoid build-up of vapors over many hours.” 
 • Book : The Aromatic Dog – Nayana Morag
 • Book: Essential Oils For Animals – Nayana Morag
 • Book: Holistic Aromatherapy For Animals – Kristen Leigh Bell

Post on : Dec 12, 2018
Post in : Blog
Author : Aroma & More Admin