Active filters

COCONA น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ 100% ขนาด...

฿729.00

   COCONA มะพร้าวผ่านการเลือกคัดจากผลผลิตที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนการผลิต (Food grade) เลือกเนื้อที่ได้ขนาด สด ใหม่ทุกวันเพื่อต้องการรักาความสดใหม่ของเนื้อมะพร้าวให้ดีที่สุด ผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีทันสมัยในห้องที่ควบคุมด้วยระบบปิด ทำให้น้ำมันมะพร้าวโคโค่วันที่ผลิตออกมาไม่มีสารเจือปน การเหวี่ยงแยกที่เราใช้วิธีการควบคุมด้วยวิธีการที่ทันสมัยเพื่อที่จะทำให้น้ำมะพร้าว โคโค่น่า

COCONA น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ 100% ขนาด...

฿179.00

   COCONA มะพร้าวผ่านการเลือกคัดจากผลผลิตที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนการผลิต (Food grade) เลือกเนื้อที่ได้ขนาด สด ใหม่ทุกวันเพื่อต้องการรักาความสดใหม่ของเนื้อมะพร้าวให้ดีที่สุด ผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีทันสมัยในห้องที่ควบคุมด้วยระบบปิด ทำให้น้ำมันมะพร้าวโคโค่วันที่ผลิตออกมาไม่มีสารเจือปน การเหวี่ยงแยกที่เราใช้วิธีการควบคุมด้วยวิธีการที่ทันสมัยเพื่อที่จะทำให้น้ำมะพร้าว โคโค่น่า