Active filters

Workshop : Essential Oils & Aromatherapy...

฿6,900.00

สำหรับผู้สนใจการผสมน้ำมันหอมระเหย รักการดูแลตนเองจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือเพื่อพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้หลากหลายมากขึ้น ได้พบปะแลกเปลี่ยนในกลุ่มคนรักของหอมด้วยกัน ให้คุณได้ทำความรู้จักน้ำมันหอมระเหยมากกว่า 100 รายการ
และตัวอย่างสูตรผสมกว่า 30 รายการ ตลอดจนวัตถุดิบธรรมชาติอื่นๆ อาทิ Carrier Oils ที่คุณสามารถนำมาลองทำ DIY หรือต่อยอดในธุรกิจของคุณ มาสร้างกลิ่นเอกลักษณ์ของคุณพร้อมเทคนิคต่างๆ และคู่มือที่เราได้รวบรวมแปลมาไว้ในเล่มเดียวในหน้ากระดาษ A4 จำนวน 110 หน้า
สอบถามข้อมูลรอบการจัดเพิ่มเติม  Line๑:  @aromaandmore

คู่มือ น้ำมันหอมระเหยกับอโรมาเทอราปี -...

฿750.00

   รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย และ การนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกน้ำมันหอมระเหยอย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ รวบรวมจากตำรามากกว่า 30 เล่ม เข้าใจง่าย
ครอบคลุมที่สุดเท่าที่คนจัด Workshop พยายามรวบรวมจากประสบการณ์ และเนื้อหาสำคัญที่แปลจากตำราต่างประเทศ ภาพงานกราฟิกที่เราตั้งใจทำ การจดทำตารางต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย บรรจุลงในเล่มเดียว ( 112 หน้า ขนาด A4 ) 
   สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าร่วม workshop เนื่องจากระยะทางไกล หรือติดเรื่องเวลา วันนี้เรามีจำหน่ายแล้ว 

https://youtu.be/FoNW938j7OE
Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 
Line@ : @aromaandmore