Active filters

Essential Oils & Aromatherapy Handbook

฿750.00

รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย และ การนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกน้ำมันหอมระเหยอย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ รวบรวมจากตำรามากกว่า 30 เล่ม เข้าใจง่าย
ครอบคลุมที่สุดเท่าที่คนจัด Workshop พยายามรวบรวมจากประสบการณ์ และเนื้อหาสำคัญที่แปลจากตำราต่างประเทศ ภาพงานกราฟิกที่เราตั้งใจทำ การจดทำตารางต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย บรรจุลงในเล่มเดียว ( 112 หน้า ขนาด A4 ) 
สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าร่วม workshop เนื่องจากระยะทางไกล หรือติดเรื่องเวลา วันนี้เรามีจำหน่ายแล้ว 


Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 
Line@ : @aromaandmore