Essential oil Kits ชุดอุปกรณ์ผสมน้ำมันหอมระเหย...

Regular price ฿1,599.00 -฿200.00 ฿1,399.00

ชุด Essential Oil Kits ขนาดเล็กสุดคุ้มโดยได้รวมกลิ่นยอดนิยม 6 กลิ่น ครอบคลุมทุกกลุ่มคือ Citrus/Floral/Woody/Minty Scent

สำหรับ Aroma lovers ทุกท่านที่อยากลองผสมกลิ่นใหม่ ๆ ใช้เอง
เช่นน้ำมันนวดตัว/ นวดเท้า/ ผสมกับอ่างอาบน้ำ/สเปรย์ปรับอากาศ หรือสำหรับเตาเผาน้ำมันหอมระเหย
100% Essential oil 

  • -฿200.00

Essential Oil Kits ชุดเซทน้ำมันหอมระเหย 9...

Regular price ฿2,229.00 -฿240.00 ฿1,989.00

ชุด Essential oil kit สุดคุ้ม สำหรับ aroma lovers ทุกท่านที่อยากลองผสมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นใหม่ ๆ ใช้เอง
เช่นน้ำมันนวดตัว/ นวดเท้า/ ผสมกับอ่างอาบน้ำ/สเปรย์ปรับอากาศ หรือสำหรับเตาเผาน้ำมันหอมระเหย, โดยได้รวมกลิ่นยอดนิยมมาถึง 9 ชนิด
ครอบคลุมทุกกลุ่มคือ Citrus/Floral/Woody/ Minty Scent พร้อมสรรพด้วยอุปกรณ์เสริมในกล่อง

  • -฿240.00