Hazelnut Oil - Refined, Spain (Cosmetic grade)
Glass Dropper Size 10ml , 30ml Packing 5 Pcs.

แท่งแก้วคนสาร (SCI) ขนาด 6 มม. ขนาดความยาว 13 ซม. บรรจุ แพคละ 3 แท่ง

฿95.00
LAB-SR-06

แท่งแก้วคนสาร ศก. 6 มม. ขนาดความยาว 13cm ผลิตจาก Borosilicate Glass (SCI)  
ใช้สำหรับคนสารละลายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ การกวนสารละลายควนกวนไปในทิศทางเดียว
ระวังอย่าให้แท่งแก้วคนสารไปกระทบข้างหลอดทดลองหรือก้นหลอดทดลอง 
วิธีทำความสะอาด ต้องทำความสะอาดทันทีหลังจากการใช้งาน  การล้างเครื่องแก้วควรใช้สบู่ หรือสารซักฟอกอ่อนๆ 
หรือน้ำยาล้างจาน ต่อจากนั้นใช้น้ำสะอาดล้างในขั้นตอนสุดท้ายด้วยฟองน้ำถูแบบเบามือ 
หลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วควรทำให้แห้งสนิทก่อนการใช้งานในครั้งต่อไป 
และควรทำความสะอาดออกให้หมด เพราะหากมีเหลือตกค้างอาจรบกวนการเกิดปฎิกิริยากับการผสม
หรือทดลองที่คลาดเคลื่อนได้

ราคา 95  บาท/3 แท่ง 

Quantity

Print

แท่งแก้วคนสาร ศก. 6 มม. ผลิตจาก Borosilicate Glass (SCI)  

ใช้สำหรับคนสารละลายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ การกวนสารละลายควนกวนไปในทิศทางเดียว

ระวังอย่าให้แท่งแก้วคนสารไปกระทบข้างหลอดทดลองหรือก้นหลอดทดลอง 

LAB-SR-06

No comment at this time.

You Must Login To Review

You might also like